Contacte per a Associacions

Si pertany a alguna associació o ONG i creu que pot beneficiar-se dels descomptes o donatius que rosessantjordi.com fa anualment, poseu-vos en contacte amb nosaltres i plantegi’ns els seus dubtes o suggeriments de col·laboració.

Estem oberts a col·laborar amb qualsevol col·lectiu sempre que els fins siguin contribuir a millorar l’entramat social. Seleccionem cada any alguns d’ells per ampliar l’abast de la nostra acció solidària de RSC. 

    Respon aquesta pregunta: