Aspanide

Aspanide roses Solidaries

Fundacio Privada Aspanide

La Fundació ASPANIDE és una entitat privada sense afany de lucre que gestiona serveis dirigits a fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels nens i dels adults amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació d’escoles, tallers, residències, centres de rehabilitació, i altres serveis necessaris per a aconseguir tal finalita.

Aspanide

Residència: Acolliment residencial, atenem persones majors de 18 anys, amb greus disminucions psíquiques i/o físiques, que necessiten atenció i suport extens-generalitzat per realitzar les activitats de la vida diària.
Llar Residència: Acolliment residencial, atenem a persones majors de 18 anys, amb disminució psíquica lleu i/o mitja que necessiten atenció i suport interminent-limitat per realitzar les activitats de vida diària. Aquests usuaris estan assistits de forma diürna a Serveis de Teràpia Ocupacional i/o Centres Especials de Treball.
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): realitza actuacions assistencials i preventives amb nens i nenes de 0 a 48 mesos amb trastorns de desenvolupament o amb risc de presentar-lo.
Centre d’Atenció Especialitzada (CAE): Acolliment diürn, a persones majors de 18 anys, amb greus disminucions psíquiques i/o físiques que necessiten una atenció i suport extens-generalitzat per realitzar les activitats de vida diària.

Medis de contacte Aspanide:

Telf: 933911560
mail: administracio@aspanide.org
web: http://aspanide.org/
redes: https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Fundaci%C3%B3-Aspanide-989249351148525/

Roses Solidàries i Aspanide:

En rosessantjordi.com col·laborem amb l’associació ASpanide facilitant les flor a preus reduïts, i posant al seu servei els mitjans per al transport de les flors el dia de Sant Jordi a Catalunya.